Indbydelse

Lørdag d. 5. September 2020

Middelfart sejlklub indbyder til distance sejlads i det nordlige Lillebælt.
Kære sejlervenner
Middelfart sejlklub afholder Brandsø Rundt for kølbåde og flerskrogsbåde.
Vi håber i vil være med til at skabe en suveræn dag på vandet i det smukke Lillebælt.

Program

Fredag den 4. september
17:00 – 19:00 Registrering i MS klubhus
Lørdag den 5. september
07:00 – 08:50 Registrering i MS klubhus
08:00 – 09:00 Morgenmad i MS klubhus
09:00 – Skippermøde
10:25 1. varselsignal
Hent og udfyld Mandskabsliste inden registrering

Tilmelding

Startgebyr : 400,00 kr.
Morgenmad : 25 kr. pr. person (max. 200 pladser)
Sidste Frist : 3. September kl. 21:00
Tilmelding : Klik her for tilmelding

Løb

Kapsejladsen er åben for alle køl- og flerskrogsbåde med og uden målebrev.

Bådene vil blive inddelt i løb med sammenlignelige både.

Regler

Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk sejlerforbunds og Dansk sejlunions forskrifter. Samt de for sejladsen gældende sejladsbestemmelser.

Både der deltager uden målerbrev sejler efter søvejsregler.

Banen

Lille bane (For deltagere uden målerbrev) :
Start uden for Middelfart Marina, rundt om Brandsø og i mål ved Middelfart Marina
Længde ca. 17 sm.
Stor bane (For deltager med målerbrev)
Start uden for Middelfart Marina, rundt om Brandsø og i mål ved Middelfart Marina
Længde 20 – 28 sm.
Alternativ bane kan tages i brug både for stor og lille bane, i tilfælde af ugunstige vejrforhold.

Præmier

Løbspræmier
Champagne til første kølbåd på Storbane i mål
Champagne til første flerskrogsbåd i mål
Bedst placerede båd overalt efter DH – Vandrepokal
Bedst placerede Middelfart båd overalt efter DH – Vandrepokal
Bedst placerede klub efter DH (3 både) – Vandrepokal
Bedst placerede flerskrogsbåd efter TEXEL – Vandrepokal
Præmieoverrækkelse finder sted i klubhuset efter sejladsen

Andet

  • Gratis havneplads i Middelfart Marina fra fredag til søndag.
  • Havnepladsbillet udleveres ved registrering fredag/lørdag
  • Yderligere information, sejladsbestemmelser mm. kan findes på

www.brandsoerundt.dk